HORESTAs relationer

FEE 440X306
FEE

HORESTA har et tæt samarbejde med FEE, som står for Foundation for Environmental Education. Det er en verdensomspændende organisation, der arbejder med undervisning og formidling af viden på miljøområdet. FEE har medlemsorganisationer i mere end 60 lande, og i Danmark er det Friluftsrådet, der er medlem, mens HORESTA er associerede medlemmer af FEE. HORESTA og FEE har et tæt samarbejde om Green Key.

FEE står for følgende kampagner og projekter: Blue FlagEco-SchoolsYoung Reporters for the EnvironmentLearning about Forests samt Green Key

5Styrker 440X306
FEM STYRKER

Fem styrker er et samarbejde mellem HORESTA, Dansk Energi, Landbrug & Fødevarer, Danske Rederier og Lægemiddelindustriforeningen (Lif). De fem organisationer repræsenterer hver især erhverv, der udgør en styrkeposition for Danmark. Til sammen skaber Fem styrker vigtige arbejdspladser og eksportindtægter, der danner grundlag for dansk vækst og velfærd.

Læs mere om samarbejdet her: www.5styrker.dk

Godadgang 440X306
God Adgang

God Adgang blev stiftet i 2003 af HORESTA, VisitDenmark og Dansk Handicaporganisation og er i dag en ordning under Danske Handicaporganisationer. HORESTA deltager aktivt i bestyrelsen for God Adgang.

Formålet er at informere om de fysiske adgangsforhold til bygninger og udearealer ved hjælp af mærkeordningen God Adgang.

Læs mere om mærkningen her: www.godadgang.dk

Greenland Faroeislands 440X306
Grønland & Færøerne

HORESTA har i en lang årrække haft et godt samarbejde med Grønland og Færøernes turisterhverv. Visit Faroe Islands, Visit Greenland og Grønlands Erhverv er alle medlemmer af HORESTA, og HORESTA varetager endvidere den officielle klassifikation af hotellerne på Færøerne og i Grønland.

Hotrec 440X306
HOTREC

HORESTA er medlem af HOTREC, som er den europæiske hotel- og restaurantorganisation, der har hovedkontor i Bruxelles.
Læs mere om HORESTAs arbejde i HOTREC her.

For hvert år får EU større indflydelse på national lovgivning i de europæiske lande. I nøjagtig takt hermed stiger betydningen af europæisk overvågning og lobbyisme for erhvervets virksomheder. EU interesserer sig bl.a. voldsomt for at indføre europæiske standarder for nær sagt hvad som helst, der arbejdes med ”turismen som særskilt erhvervsområde”, fælles regler for levnedsmiddelhygiejne, mærkningsordninger, brandsikkerhed på hoteller etc. Alt sammen elementer, hvor det er vigtigt, at HORESTAs europæiske stemme bliver hørt klart og tydeligt - derfor prioriterer vi arbejdet i HOTREC højt. 

Se mere om HOTREC, herunder navne, adresser og links til de øvrige europæiske professionelle og seriøse hovedorganisationer for hotel-, restaurant- & turismeerhvervene, på www.hotrec.org

Raadet For Sund Mad 440X306
Rådet for sund mad

HORESTA er en del af Rådet for sund mad, der er et offentligt/ privat partnerskab etableret i 2012. Målet med partnerskabet er at gøre det sunde måltidsvalg let og attraktivt.

Læs mere om partnerskabet her

Meeting3.gif
Nordisk Besöksnäring

Sammen med vores søsterorganisationer fra Sverige (VISITA), Norge (NHO Reiseliv), Finland (MaRa) og Island (SAF) koordineres forskellige aktiviteter, seminarer og politiske konferencer, ligesom der naturligvis finder en stærk gensidig informationsudveksling sted. Der er mange elementer i branchens rammebetingelser, som går på tværs af de nordiske landegrænser, men med lidt tidsmæssige forskydninger. Samarbejdet i Nordisk Besöksnäring gør, at vi hver især får mulighed for at kigge lidt ind i krystalkuglen, ligesom vi i høj grad kan lære af hinandens specifikke erfaringer. Der er masser af eksempler på, at vi i Nordisk Besöksnäring har lært af hinanden og givet hinanden gode idéer - både til politisk ageren, men også til udvikling af nye medlemsprodukter og serviceydelser.

Et andet væsentligt element i Nordisk Besöksnäring er at udveksle, drøfte og koordinere de nordiske organisationers interesser i relation til EU-lovgivning og vores europæiske paraplyorganisation HOTREC.

Team Gastronomi Danmark 440X306
Team Gastronomi Danmark

Team Gastronimi Danmark er etableret af HORESTA, 3F, Privat Service Hotel og Restaurant, Køkkenchefernes Forening, Euro-Toques, Hotel- og Restaurantskolen i København, Silkeborg Tekniske Skole og Food College Aalborg.

Team Gastronomi Danmark er etableret med det formål at sikre Danmark en plads i gastronomiens absolutte top. Danmark er et lille land, men med et fantastisk stort og talentfuldt potentiale blandt elever og professionelle inden for gastronomiens verden.

Team Gastronomi Danmark har til formål at støtte dansk forberedelse og deltagelse i internationale konkurrencer for elever og professionelle gastronomer, med henblik på at synliggøre og markedsføre Danmark, dansk gastronomi og danske kvalitetsfødevarer - dette såvel nationalt som internationalt til gavn for erhvervslivet.

Med gastronomer forstås kokke, tjenere, catere, smørrebrødsjomfruer og andre uddannede i branchen.

Det er desuden foreningens mål at etablere en innovativ platform for yderligere udvikling af danske råvarer og fødevarer via en kontinuerlig og konstruktiv dialog mellem nogle af landets dygtigste gastronomer og udvalgte fødevareproducenter.

Turisterhvervets Samarbejdsforum 440X306
Turisterhvervets Samarbejdsforum

HORESTA er medlem af Turisterhvervets Samarbejdsforum, som er en forening for det primære turisterhverv i Danmark.

Turisterhvervets Samarbejdsforum arbejder for at styrke dansk turisme og for at forbedre turisterhvervets og turistvirksomhedernes vilkår, rammebetingelser og indtægtsgrundlag.

Læs mere om Turisterhvervets Samarbejdsforum her: www.turismedk.dk