HORESTA er som hovedorganisation for det danske hotel, restaurant og turisterhverv, medlem af den europæiske hovedorganisation for hotel- og restauranterhvervet, HOTREC.

HOTREC repræsenterer i alt 43 nationale hotel-, restaurantorganisationer fra i alt 30 lande og samlet 1,9 millioner virksomheder i branchen på europæisk plan.

HORESTAs tidligere formand, Jens Zimmer Christensen, er i 2020 genvalgt som formand for HOTREC for perioden frem til 1. januar 2023. 

HORESTAs stemme i EU

HORESTAs medlemskab af HOTREC giver en direkte adgang til at tale og kæmpe for vort erhvervs interesser i EU over for blandt andre EU-kommissionen og EU-parlamentet.

Det er afgørende for erhvervet med en stærk stemme i EU, idet en stor del af den lovgivning, som vedtages i Danmark er baseret på vedtagelser, som er foretaget i EU-systemet – eller kan forventes at blive det.

Endvidere samarbejder medlemsorganisationerne i HOTREC om lobbyarbejdet i de respektive EU-lande, hvor udfordringerne for branchen oftest er de samme. Det gælder alt fra Airbnb og bookingportaler til levnedsmiddelhygiejne, mærkningsordninger, moms, skat og afgifter osv. etc. Alt sammen elementer, hvor det er vigtigt, at HORESTAs europæiske stemme bliver hørt klart og tydeligt.

Derfor prioriterer HORESTA arbejdet i HOTREC højt.

Branchens europæiske talerør

HOTREC varetager ikke kun erhvervets interesser over for EU Parlamentet, men også over for andre typer af interessenter på europæisk plan. HOTREC fungerer således også som branchens europæiske talerør over for medier, politikere og andre interessenter.

Endelig sørger HOTREC for videndeling medlemslandene imellem, således at alle nationale organisationer er helt opdaterede på, hvad der sker på europæisk plan.

Sekretariat og bestyrelse

HOTREC har sekretariat i Bruxelles og en bestyrelse på 11 medlemmer. Formanden vælges af generalforsamlingen hvert andet år.

Se mere om HOTREC, herunder navne, adresser og links til de øvrige europæiske professionelle hovedorganisationer for hotel-, restaurant- & turismeerhvervene, på www.hotrec.eu.

På hjemmesiden kan du også finde de seneste pressemeddelelser fra HOTREC samt organisationens holdning til en række aktuelle emner.

Læs mere på
www.hotrec.eu

Gå til hotrec.eu