Beslutningen om at etablere HORESTA blev truffet på en tre dage lang kongres på det daværende Hotel National i København. 

Målet med kongressen var blandt andet at gøre op med ”sorte gæstgiverier, rullekoner, barberer, urtekræmmere, detailhandlere og hørkræmmeres salg af spiritus uden afgift”. Andre problemer havde at gøre med ”de blodige skatter”, idet der dengang var forskellige skatteregler for beværtninger, hoteller og pensionater. Beværtere med få værelser skulle betale en årlig skat på 200 kr. og gæstgivere 400 kr. årligt, mens pensionater var helt fri for denne skat. Ofte havde ejerne af sidstnævnte endda ikke engang et næringsbevis. En sidste problemstilling var, at der var for let adgang til at drive gæstgiveri uden at betale brændevinsafgift, så der var altså ikke altid konkurrence på lige vilkår. 

Grundlaget for resolutionen og kongressen var altså en søgen efter større forståelse for brancheproblemer og mere klare linjer og ensartede regler for alle virksomheder i branchen. I forlængelse heraf var et udbredt ønske om større kontrol med ulovlig konkurrence og misbrug af de dengang ret uklare regler. Det er disse grundlæggende ønsker, som vi i HORESTA også i dag arbejder for at opretholde og udvikle.

Resultatet af kongressen

Den først organisation hed ”Samfund for Beværtningsdrivende for Danmark” – et navn, der senere blev ændret til ”Centralforeningen af Hotelværter og Restauratører i Danmark”, før det så endelig blev til HORESTA.

Download
vedtægter