Interessen for at bo på hotel i Danmark bliver større og større, og i 2023 satte hotelbranchen endnu engang rekord.

I løbet af året har der været 19.146.666 overnattende turister på de danske hoteller. Det svarer til en fremgang på 3,7 procent i forhold til året før.

”Der er mange andre end H.C. Andersen, der finder livsglæde ved at rejse. Den globale turisme vokser år for år, og det gælder heldigvis også for Danmark. I 2023 havde vi tæt på 50 procent flere gæster end i 2013”, siger Jeppe Møller-Herskind, der er viceadm. direktør i HORESTA.

Han glæder sig over turisme- og oplevelsesøkonomiens position som et af landets stærkeste væksterhverv, men advarer imod at tro, at vi pr. automatisk vil få del i den globale vækst fremover.

”Hotelbranchen har igennem de seneste 10-15 år udviklet sig eksplosivt. Der er investeret milliarder af kroner i renoveringer og byggeri af nye hoteller, og derfor har vi et virkelig godt produkt. Men der skal mere end nye og lækre hoteller til at få turisterne til at vælge Danmark fremover. Mange andre lande har opdaget vækstpotentialet i turismen, og de investerer massivt i at tiltrække de højtforbrugende gæster. Vi er som destination nødt til hele tiden at trimme vores konkurrencekraft i forhold til dem. Det bør være et klart fokusområde for politikerne”, siger Jeppe-Møller Herskind.

Væksten er skævt fordelt
De rekordmange overnatninger er da også kun en del af fortællingen om hotelbranchens udvikling. Bag de over 19,1 millioner overnatninger gemmer sig en mere nuanceret virkelighed.

”Ligesom mange andre brancher er hotelerhvervet blevet ramt af omkostningsstigninger de senere år. Det betyder, at mulighederne for at konvertere en høj omsætning til overskud på bundlinjen er blevet forringet. Derfor ser vi ikke en hotelbranche med armene over hovedet på samme måde, som vi gjorde før coronakrisen. De seneste fire år har været hårde”, siger Jeppe Møller-Herskind.

Væksten i 2023 var ulige fordelt med Region Hovedstaden som den store vinder. Men samtidig med, at flere overnattede i Københavnsområdet, er konkurrencen mellem hovedstadens hoteller blevet markant hårdere. Siden 2018 er der bygget tusindvis af nye værelser, og derfor skal de mange nye overnatninger fordeles mellem flere hoteller.

Resten af landet tabte terræn
Mens hovedstaden tegnede sig for at flot fremgang i forhold til 2022, gik det knapt så godt i resten af landet. Alle andre regioner havde tilbagegang i forhold til 2022. Tilbagegangen skal dog ses i lyset af, at 2022 var et helt usædvanligt godt år for hotellerne uden for hovedstaden.

”I sommeren 2022 valgte mange danskere fortsat at holde ferie herhjemme, og det havde enorm stor betydning for provinshotellerne, der samtidig havde gavn af mange udskudte arrangementer. I 2023 skulle mange danskere have stillet deres udrejselyst, og det ramte så til gengæld branchen hårdt, fordi der samtidig var tilbagegang i svenske og norske overnatninger”, siger Jeppe Møller-Herskind.

Antallet af danske hotelovernatninger faldt i 2023 med 0,7 procent, mens tilbagegangen i overnatninger fra Sverige og Norge var på 16,1 og 23,2 procent – først og fremmest, fordi udviklingen i valutakurserne gjorde det væsentligt dyrere for de nordiske naboer at besøge Danmark.

Til gengæld var 2023 et glædeligt gensyn med turister fra lande som USA, Japan, Kina og Storbritannien – alle markeder, som har været i knæ de seneste år. Desuden var der markant vækst på det tyske marked.

Vil forvandle kendt tv-tårn til hotel

En amerikansk hotelkoncern har betalt 2,4 milliarder kroner for et tv-tårn, der tidligere har været Londons højeste bygning. Planen er, at det på sigt skal omdannes til at tage imod gæster.

Log ind